Rankas klase

Vistālāk no visām Gulbenes Mākslas skolas lauku klasēm, dabas vidū atrodas Rankas klases. Pašreiz skolotājas Talitas Tipukas un Viktora Černoglazova vadībā vizuāli plastisko mākslu apgūst 2. un 5. klases audzēkņi.