Par Programmu

„Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”

Mācību priekšmeti

Stundu saraksts

Stundu saraksts 2019./2020. m.g.

Skolas dokumenti

Iestājpārbaudījumi

nac-GMS-2015-ngldnga

Svarīgi

Pirms iestājpārbaudījumiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:
  • Skolas direktorei adresēts IESNIEGUMS;
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli.

Noteikumi

Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Gulbenes Mākslas skolas audzekņu uzņemšanas noteikumi