Darbs materiālā

Priekšmetā “darbs materiālā” Tu iepazīsi dažādus lietišķās mākslas veidus, veidosi izpratni par dažādu tradicionālu un mūsdienīgu materiālu daudzveidīgu pielietojumu savu kompozicionālo ieceru realizācijai. Tāpat, darbs materiālā Tev palīdzēs attīstīt telpisko domāšanu un veidos pamatu dizaina domāšanas attīstībai.