Kompozīcīja

Šis priekšmets Tev palīdzēs veidot izpratni par kompozīcijas nozīmi mākslas darbā, tās principiem un veidiem, vizuālās izteiksmes līdzekļiem, dažādiem  materiāliem, tehnikām un paņēmieniem. Tāpat, Tu izpratīsi kompozīcijas lomu idejas vizualizācijā un realizācijā, dodot plašāku skatījumu uz kultūrvidi, radošā darba procesu un rezultātu.