Skolotāja

Darbu materiālā, gleznošanu, kompozīciju un mākslas valodas pamatus Gulbenes klasēs un Lizuma klasēs

Daiga.Kaufmane@gmail.com

Daiga Kaufmane

Hobiji : Sveču liešana, savas dzimtas sakņu izzināšana, pavasarī – interese par augiem

Daiga: “Mākslas skola ir tikšanās vieta, kur visi kopā un katrs individuāli meklējam sev interesējošos jautājumus, iemēģinot roku, iekustinot sirdi un prātu.”