Dir. viet. mācību darbā

Zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, darbu materiālā Gulbenes un Jaungulbenes klasē

inese.adamovica@inbox.lv

Inese Adamoviča

Hobiji : Radoša darbošanās

Inese: Man patīk mākslinieka E.Grūbes teiktais: “Mākslinieks sākas tad, kad visam jau radītam viņš pievieno savas izjūtas, savu domāšanu, savu meistarību, savu neatkārtojamību.” Un mans kā pedagoga uzdevums ir rosināt audzēkņus tiekties, meklēt, atrast un mēģināt sasniegt šīs vienkāršās likumsakarības.