Direktore , “Piektā Māja” vald. priekšs.

Kompozīciju, dizaina pamati, foto pamati Gulbenes klasē

sandradikmane@gmail.com

Sandra Dikmane

Hobiji : Fotografēšana

Sandra: Mans darbs ir veidot un uzturēt kārtībā skolas vidi, rosināt jaunas idejas tā, lai labi justos skolas audzēkņi un radoši varētu strādāt skolotāji. Man šķiet, ka direktora darbu raksturo šie viedie Zālamana vārdi: “Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas. Kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas novākšanas.”