Skolotāja

Gleznošanu Gulbenes klasē

silvija.skipsna@inbox.lv

Silvija Šķipsna

Hobiji : Grāmatu un žurnālu lasīšana

Silvija: “Ja dažkārt gleznošanā atspoguļojot realitāti kļūst neinteresanti, varam gleznot DOMAS par realitāti.”