Skolotāja

gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, zīmēšana, darbs mateirālā Lizuma un Rankas klasēs

ariav@inbox.lv

Vaira Briede

Hobiji : Gleznošanas, novadpētniecība, mežs

Vaira: “Ja vari nedarīt – nedari, ja vari – dari!”