Daudzu interesentu pavadībā visu 6.novembra dienu Gulbenes mākslas skolā ar lekciju „Alnis, suns vai gulbis?” viesojās dizaineri Ilona un Ilmārs Drīliņi no Jelgavas.

Ierodoties Gulbenes mākslas skolā, dizaineri uzreiz iekārtoja Ilonas Drīliņas autortehnikā veidoto portretu izstādi „Citādāk”. Tad, kad darbi bija uzstādīti un neilga sagatavošanās pauze beigusies, abi dizaineri ieradās lekcijas interesentu piepildītajā telpā.

Ar konkrētu piemēru palīdzību un daloties individuālajā pieredzē, dienas pirmajā pusē visi sanākušie piedalījās publiskā lekcijā saistībā ar logo un zīmolu tematiku. Sākot ar vienkāršotu ieskatu logo vēsturiskajā attīstības ciklā ar reālu un atpazīstamu piemēru palīdzību – Apple, National Geographic un citiem -, abi dizaineri dalījās savās attieksmēs un pieredzēs saistībā ar profesionālo darbību dizaina jomā. Harizmātiski atraktīvā veidā, savā vizītē dizaineri mudināja domāt un diskutēt par zīmola un logotipa veidošanos, to jēgu un nozīmi. Uzverot komunikācijas nozīmību, argumentācijas spējas darbā ar projektu pasūtītajiem, izpētes un vides iepazīšanas nepieciešamību, vairāku stundu gara lekcija pagāja nemanot. Lekciju apmeklēja Gulbenes novada domes kultūras, komunikācijas, reklāmas un informācijas centra pārstāvji, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja darbinieki, Gulbenes mākslas skolas skolotāji un citi interesenti.

Lekcijai un sarunām iesilstot, LTV1 programmas vakara ziņu pārraides „Labvakar, Latvija!” logo idejas autors Ilmārs Drīliņš pastarpināti norādīja, ka „Mani atnesa gulbis, nevis stārķis!” (izrādās dizaineris ir dzimis Gulbenē). Drīliņi akcentēja Gulbenes dzelzceļa stacijas telpas – mākslinieki ar sajūsmu uzsvēra ēkas potenciālu un nepieciešamību to iedzīvināt ikdienā. „Jums Gulbene ir jāreprezentē tieši šeit!” norādīja Ilmārs Drīliņš.

Paspējot apmeklēt arī  Ilmāra Blumberga izstādi “Lietiņš līst! Lietiņš līst! Lietiņš līst! Sapērk bildītes. Sapērk bildītes! Voldemāra Irbes darbi, dzīve un nāve.”, kas līdz 16.novembrim apskatāma Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, dizaineri atgriezās mākslas skolā, lai tiktos ar tās audzēkņiem.

Sarunā ar Gulbenes mākslas skolas audzēkņiem Drīliņi pievērsās sava profesionālā ceļa izklāstam. Atbildot uz skolēnu jautājumiem, dizaineri uzsvēra sava mērķa izpratnes nozīmību un nepieciešamību tiekties to sasniegt. Piemēram, pašiem māksliniekiem ar pirmo reizi nav izdevies iekļūt Latvijas Makslas akadēmijā, bet viņi mērķtiecīgi trenējušies, lai ar trešo piegājienu tomēr akadēmijā tiktu. Dizaineri norādīja, ka svarīgi pētīt un apskatīt objektu, lai izprastu, kā to zīmēt.

Dizaineru darbu izstādes un radošās darbnīcas Gulbenē notiek biedrības „Radošās apvienības „Piektā Māja”” projekta „Cauri mežiem” ietvaros.

©Gulbenes Mākslas skola