gallery wordpress plugin

Gulbenes Mākslas skola ir Gulbenes rajona deputātu padomes 1988. gadā dibināta izglītības iestāde, tās saimnieciskā un finansiālā darbība bija Gulbenes rajona Kultūras nodaļas pārziņā. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 80 audzēkņi un strādāja 2 pedagogi. No 1997. gada 1.janvāra Gulbenes Mākslas skola bija Gulbenes pilsētas kultūrizglītības iestāde, bet pēc teritoriāli administratīvās reformas 2009. gadā skola ir Gulbenes novada domes izglītības iestāde.