Ar kopīgu Jāņa Poruka dzejas rindu “Mazs kaķīts, mazs zaķīts uz ceļa satikās..” deklamēšanu Druvienas vecajā skolā-muzejā tika uzsākta otrā Gulbenes mākslas skolas audzēkņu ekskursija uz Druvienu un Rīgu, kas notika Monreālas Latviešu sabiedriskā centra projekta “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” ietvaros.

Ikviens, kurš nedaudz miegains pāragrā rītā ieradies Druvienas vecās skolas-muzeja telpās, vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes vadībā uzreiz pamostos. Druvienas vecās skolas-muzeja vadītājas spīdošās acis, dabiskais un neuzspēlēti pārliecinošais lepnums par Druvienā dzimušajiem (Jūlijs Straume, Jānis Poruks un citi) ar interesi spēj atmodināt arī Gulbenes mākslas skolas nedaudz piemigušos audzēkņus.

Staigājot pa 1868.gadā celto ēku un elpojot vāzēs saliktās svaigās pļavas puķes, rodas individuālas asociācijas par “to kā bija agrāk”. Savukārt skolas soli, vecais zvans, kas iezvana un izzvana audzēkņu pirmo mēģinājumu rakstīt ar tušu, rada reālu sajūtu par pagājušo gadsimtu izglītību. Bet stāstījums par gulēšanu skolā, “Kaujas pie Knipskas” tiltiņu un muzeja apkārtne kopumā liek iemīlēties it kā izolētajā Druvienas vecās skolas-muzeja lokācijas vietā.

Savukārt proporcionāli pretēji Druvienas muzeja izolācijai, atvērtā Rīga ir nākamais punkts pētniecisko ekskursiju ietvaros. Sākotnēji Gulbenes mākslas audzēkņi nonāk savās potenciālajās nākotnes “otrajās mājās” – Latvijas Mākslas Akadēmijā (LMA). Aplūkojot dizaina studentu diplomdarbu izteikti funkcionālo izstādi “Domāts.Darīts.”, starp darbiem pamanām arī Gulbenes Mākslas skolas absolventes Rasmas Pušpures diplomdarbu “Paraksts”.

Savu individuālo parakstu katram ekskursiju dalībniekam deva iespēju radīt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja radošās sietspiedes darbnīca. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pamatekspozīcijas apskate, kur atrodami arī mākslinieku-novadnieku J.Straumes un J.Madernieka darbi, citu laika biedru un ari mūsdienu mākslinieku redzējums, kā arī sietspiedes darbnīca nemanāmi uz vairākām stundām sevī ierauj ikvienu ekskursijas dalībnieku.

Neviltots smaids un lepnums par paša radītu “nospiedumu” uz T-krekla vai somiņas, paralēli apžilbstot no pašreizējās izstādes “Dumpis buduārā. 1970.gadu mode.” spilgto un izteikto krāsu košuma, noteikti atstāj pamatīgu nospiedumu bērnu mākslas uztverē.

Bet ar nokļūšanu bijušajā Tabakas fabrikas iekārtotajā jauno mākslinieku izstādē “Vairāk. Vairāk.” otrā ekskursijas brauciena noslēgumā, bērni spēra soļus laikmetīgajā mākslā. Iespējams, aizdomājoties par pagātnes un tagadnes mākslas savstarpējo līdzāspastāvēšanu un ietekmi, bērnus pārsteidza mākslinieka Indriķa Ģelža pārgrieztais auto, animācijas filma “Sēnītes”, Gulbenes mākslas skolas absolventes Lindas Konones iedziļināšanās vizuālajā skaņā un citu mākslinieku darbi. Izstāde bijušās Tabakas fabrikas 3.stāvā pieejama ikvienam interesentam līdz 17.06.2014., katru dienu no 12:00-20:00. Ieeja: bez maksas.

Apkopojot mākslas skolas audzēkņu anketas projekta ietvaros, rodas secinājums, ko vērts ņemt vērā ikvienam ar bērniem strādājošajam – bērnus interesē taustāms rezultāts; iespēja realitātē ieraudzīt to, par ko tiek runāts, piemēram, ar grāmatu vai prezentāciju palīdzību; bet galvenais – sniegt iespēju radīt, darīt un līdzdarboties pašam.

“Manuprāt, kultūrvēsturi ir vieglāk apgūt, izspēlējot dažādas spēles un dodoties praktiskās nodarbībās saistībā ar tēmu,” tā viens no Gulbenes mākslas skolas audzēkņiem atbildējis anketā saistībā ar ieteikumiem mākslas vēstures un kultūrvēstures apguvei.

Ekskursijas notiek ar Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansiālu atbalstu projekta “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” ietvaros. Paldies!

©Gulbenes Mākslas skola