Starp Ņujorku, Parīzi, Tibilisi un citām lielākām vai mazākām Zemes vietām pagājušās piektdienas apspīdētā darba dienas noslēgumā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā ar vērienīgu izstādi “Satikšanās” un plašu tās apmeklējumu tika atklātas Gulbenes Mākslas skolas 25 gadu jubilejas svinības.

Neliels flautas un klavieru ievads no Gulbenes Mūzikas skolas pārstāvju puses izstāžu zālē sanākušos mudināja pieklust un noskaņoties nepiespiestai aklāšanas ceremonijai. Izstādes atvēršanas stūrakmeņi bija eksponēto darbu galvenie iedvesmas avoti, mākslinieki-novadnieki – Ludolfs Liberts, Jūlijs Straume un Jūlijs Madernieks – un viņu transformācija Gulbenes Tautas teātra aktieros.

Gulbenes Mākslas skola jau ziņoja, ka jau no gada sākuma visi Gulbenes Mākslas skolas bērni un pedagogi bija pievērsušies trīs Gulbenes novadnieku-mākslinieku – Ludolfa Liberta, Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka – daiļrades izpētei un interpretācijām par to mākslas darbu veidā. Izstādes atklāšanā skolotāji norādīja, ka konkrēto mākslinieku daudzšķautņainā un nenovērtējamā daiļrades izpēte un tās pielietojums ar konkrēto izstādi nebeigsies un tiks attīstīts, to integrējot mācību procesā arī turpmāk.

Izstādē eksponēti ne vien Gulbenes Mākslas skolas skolēnu, bet arī skolotāju un Radošās apvienības “Piektā Māja” dekoratīvās glezniecības kursu dalībnieču radošie darbi. Speciāli iztādei tika radīts arī informatīvais materiāls par katru no māksliniekiem, lai interesenti varētu apzināties un padziļinātāk iepazīt starptautiski atzītas, profesionālas un Latvijas mākslas vēsturē nozīmīgas personības.

Izstādes “Satikšanās” iekārtojumu raksturo ceļš ar pieturvietām un Gulbeni kā satikšanās centru, tādējādi veidojot simbolisku karti. Savukārt trīs izstādē izveidotās pieturvietas-zīmuļi veltīti katram no māksliniekiem, kas eksponētos darbus sadala tematiskos blokos. Pievēršoties izstādes melnbaltajam ietērpam, mākslas skolas direktore Sandra Dikmane mudināja aizdomāties, vai starp balto un melno tiešām vairāk nekā cita nav? Vai vidū tomēr nenotiek kāda darbība, nepastāv krāsas un radošums?

“Satikšanās” atklāšanas ietvaros tika sveikti visi mākslas skolas darbinieki un par nozīmīgu ieguldījumu Gulbenes Mākslas skolas attīstībā un reģiona kultūrvides veidošanā pašreizējai Gulbenes Mākslas skolas skolotājai un bijušajai mākslas skolas direktorei Silvijai Šķipsnai tika pasniegts Gulbenes novada domei deleģēts atzinības raksts no Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas.

Laikam ritot, bet saulei vēl pilnībā nenorietot Straumes, Madernieka un Liberta 2014.gada versijas Gulbenes Tautas teātra tipāžos izstādi pasludināja par oficiāli atklātu un aicināja kopīgi nobaudīt jubilejas torti, bērzu sulas vai laba vīna glāzi. Svētku torti rotāja mākslas skolas skolotāju Daigas Kaufmanes un Dzidras Konones pašdarinātas marcipāna figuras, kā tapšanā izmantota izstādes darbos interpretēto mākslinieku daiļrade. Tāpat, dziesmu pavadīts, pie muzeja ieejas no āboliem iznira svinību salūts. Tomēr tas nebija finišs, jo izstādei sekos arī turpinājums, kad maija beigās Gulbenes Mākslas skolas pagalmā norisināsies dažādas aktivitātes, par ko informēsim papildus.

Izstādi rīko Gulbenes mākslas skola sadarbībā ar Radošo apvienību “Piektā Māja” un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju. Izstādi finansiāli atbalsta Gulbenes novada dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Kultūras programma. Gulbenes Mākslas skola saka “Paldies!” viesiem ar izstādi saistītajiem, draugiem, kolēģiem, interesentiem un atbalstītājiem!

Izstāde Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā apskatāma līdz 10.maijam, no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 no otrdienas līdz piektdienai un no plkst.10.00 līdz plkst.14.00 – sestdienās.

©Gulbenes Mākslas skola