2013-12-27-Šo-varētu-dēvēt-par-starp-darba-dienu--kas-Gulbenes-Mākslas-skolā-tiek-veltīta-mācību-priekšmetu-programmām

Šo varētu dēvēt par starp-darba-dienu- kas Gulbenes Mākslas skolā tiek veltīta mācību priekšmetu programmām.