“Būs, būs, būs Gulbenē par vienu smuku sienu vairāk!” tā sociālajā tīklā Facebook norādīja kāda no lietotājām, reaģējot uz jaunāko tekstuālo un vizuālo informāciju par Gulbenes Mākslas skolas nometnes “Mākslas ceļu krustojumi: Latvija-Gruzija” (11.08.2014.-22.08.2014.) ietvaros notiekošo. Un tā arī bija – nometnes dalībnieku, viņu vecāku, darbnīcu vadītāju, draugu, paziņu un interesentu lokā augusta pirmspēdējās piektdienas vakarpusē tika pārgriezta lenta māksliniekam-novadniekam Jūlijam Straumei veltītam sienas gleznojumam Gulbenes Kultūras centra iekšpagalmā.

“Ir agrs rīts. Starp mākoņiem parādās saule. Jā, paldies, aiziet!” viss iepriekš uzskaitītais iezīmē gandrīz divu nedēļu Gulbenes Mākslas skolas nometnes “Mākslas ceļu krustojumi: Latvija – Gruzija” vērību saistībā ar dabu, jo viņa (daba) ietekmēja ikdienas saturu un īpaši nometnes praktisko iznākumu– apgleznoto sienu.

Neskaitot dabu un apgleznoto sienu, 27 dalībnieki sešu mentoru, vairāku brīvprātīgo un jomas profesionāļu vadībā, ar mākslas un mākslinieka-novadnieka Jūlija Straumes daiļrades izpētes palīdzību, gandrīz divu nedēļu garumā centās iepazīt un izprast ar globālo izglītību saistītos jautājumus.

Katras dienas sākums ar rīta apli un noslēgums – ar izvērtēšanas apli, nometnes dalībniekiem deva iespēju pārdomāt notikušo, veicināja spēju izteikties un sniegt atgriezenisko saiti. Dienu noslēguma sanākšana savukārt tika ņemta vērā, elastīgi piemērojot dalībnieku interesēm atbilstošu turpmāko dienu saturu. Savu iespēju apzināšanai ar personisku iedvesmas stāstu dalījās un praktisku ievirzi grafiti tehnikā sniedza meistars Dainis Rudens (Rudens Stencil). Savukārt starpkutūru komunikāciju un sapratni par brīvprātīgo darbu ienesa Eiropas brīvprātīgā darba pārstāvji Latvijā – Agata (Itālija), Kventins (Francija), Georgijs un Žanna no Gruzijas. Spēcīgu impulsu nometnes saturā sniedza diena Druvienas vecajā skolā – muzejā: “Tā ielūkošanās 100 gadu vēsturē, esot uz vietas un sēžot pie simtgadīgiem galdiem, deva labu ieskatu,” norādīja nometnes dalībnieks Emīls. Tāpat, netradicionāls brauciens uz Rīgu – “Uzzināju, ka Rīga ir kas daudz vairāk par “ALFU”, “ORIGO” un citiem veikaliem,” tā nometnes dalībniece Zanda.

Ar dažādu spēļu, radošu grupu un individuālo darbu palīdzību, Gulbenes Mākslas skolas darbinieki un sienas mākslinieciskais autors Artūrs Lācis katru dienu sniedza intensīvu iespēju iepazīt globālās izglītības jautājumus (nevienlīdzība, vide, starpkultūru komunikācija, nevielīdzība, līderība, ieklausīšanās citos utml.). Ikviens nometnes dalībnieks izzināja sevi, iepazina mākslinieku-novadnieku Jūliju Straumi un viņa daiļradi lokālā (Druviena, Gulbene, Latvija) un globālā (Gruzija, Francija) kontekstā.

“Ja tā padomā un iziet visām dienām cauri, esmu daudz ko ieguvis un iemācījies,” tā nometnes dalībnieks Kārlis. Izvērtējot nometnē notikušo, dalībnieku vairākums norādīja, ka lielākais ieguvums bijusi strādāšana grupās, mācīšanās ieklausīties un respektēt dažāda vecuma un rakstura cilvēkus. Tomēr pamatā tieši prakstiskais darbs un visi procesi saistībā ar sienas apgleznošanu, vismaz četru valodu parādīšanās un reāli pārstāvji no citām Eiropas valstīm, ir tas, ko nometnes dalībnieki akcentēja visvairāk.

Tā, ar lielu draudzības apskāvienu, pašu veidotām fanfarām un dārzos izaudzētām puķēm nometnes dalībnieki šķīrās no jauniegūtajiem draugiem un paziņām. Paldies visiem nometnē iesaistītajiem par lielo darbu un ikvienam atbalstītājam! Īpašs paldies lieliskajiem nometnes dalībniekiem, viņu vecākiem un profesionālajiem mentoriem!

Jūlijs Straume ir viens no izcilākajiem latviešu lietišķās mākslas meistariem un tiek uzskatīts par pirmo Gruzijas dizaineri. Šogad māksliniekam tiek svinēta 140 gadu jubileja.

Šī nometne/projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Projekts “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietverto informāciju. Liels paldies ikvienam mūsu ikdienas bagātinātājam un palīgam!

©Gulbenes Mākslas skola