Gulbenes mākslas skola īsteno licencētu sešgadīgu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Programma ikvienam bērnam un jaunietim dod iespēju apgūt sistemātiskas zināšanas un pamatprasmes mākslas mācību priekšmetos; nostiprina izpratni par mākslu kā vienu no pasaules izzināšanas veidiem un ļauj katram audzēknim radoši izpausties.

Stundu slodze: sākot no 6 stundām pirmajā klasē līdz 12 stundām nedēļā vecākajās klasēs. Pēc sekmīgas, pilnas programmas apgūšanas audzēkņi saņem noteikta parauga apliecību un sekmju izrakstu.

Saglabājot akadēmiskās tradīcijas pamatpriekšmetu – zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas – apguvē, mākslas skolas pedagogi rada iespēju iepazīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu daudzveidību keramikā, veidošanā, tekstildizainā, papīrmākslā un stikla apstrādē. Līdztekus mākslas valodas pamatu apguvei, izglītības programmā tiek sniegts ieskats arī dizaina pamatos – datorgrafikā, animācijā, fotogrāfijā un vides dizainā.

Ik gadu skolas pedagogi un audzēkņi piedalās vietējos, republikas un starptautiskos konkursos, forumos, semināros, dažādos projektos un pasākumos. Par tradīciju kļuvušas Mākslas dienu izstādes un citas aktivitātes.