Biedrība „Radošā apvienība „Piektā Māja”” ir 2009.gadā reģistrēta nevalstiska organizācija.

Radošās apvienības mērķis – dot iespēju ikvienam cilvēkam apjaust, attīstīt, izpaust personības kreatīvo enerģiju, talantus, spējas un prasmes, veicināt radošu ideju apmaiņu, saglabājot un kopjot tradicionālās, vispārcilvēciskās vērtības un ar praktisku darbu dot sabiedrībai nepieciešamu labumu.

Biedrība darbojas uz Statūtu pamata, ar vēlētu valdi un valdes priekšsēdētāju Sandru Dikmani.

Biedrības dibinātāji:

  • Sandra Dikmane, biedrības valdes priekšsēdētāja, Gulbenes Mākslas skolas direktore un skolotāja, māksliniece;
  • Ingrīda Cepīte, keramiķe;
  • Daiga Kaufmane, Gulbenes Mākslas skolas skolotāja;
  • Dzidra Konone, Gulbenes Mākslas skolas skolotāja;

“Piektās Mājas” atbalstītāji un sadarbības partneri (logo un vārdu veidā): Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, Gulbenes novada dome, Gulbenes Mākslas skola, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, Gulbenes bibliotēka, Gulbenes Kultūras centrs, Gulbenes Tautas teātris, Gulbenes novada invalīdu biedrība, biedrības „Peahen”, „Sateka” un „Urgas”, studija „Lunohod”, mākslinieki Patrīcija Brekte, Kristiāns Brekte, Linda Konone, Vladimirs Leščiovs, animatore Ilze Ruska. Gulbenē ar lekcijām viesojušies Jānis Borgs, Roze Stiebra, Kārlis Vītols un daudzi citi.

  • Jau kopš „Radošās apvienības „Piektā Māja”” dibināšanas, tā regulāri piedalās un realizē dažādus ar mākslas nozari saistītus projektus, veicinot profesionālās mākslas pieejamību un attīstot kultūras nozari Gulbenes pilsētā un novadā. Piemēram, sadarbībā ar animācijas studiju „Lunohod” un kopā ar japāņu animatori Maju Jonešo 2010. gada jūlijā Gulbenē norisinājās abstraktās animācijas darbnīcas, kā rezultātā tika izveidota īsfilma par Gulbeni.
  • „Radošā apvienības „Piektā Māja”” realizētie projekti aptver plašas ar profesionalo mākslu saistītas jomas un nozares, kā arī dažādas pieejas projekta realizācijā – publiskas lekcijas, diskusijas, radošās darbnīcas un izstādes. Piemēram, 2013./2014.gadā ar VKKF atbalstu notiek projekta „Cauri mežiem” realizācija – dažādu profesionāļu-dizaineru vizītes un viņu darbu izstādes Gulbenē.
  • Projektu procesos „Radošā apvienība „Piektā Māja”” iesaista ne vien vietējās profesionālās izglītības iestādes, bet arī kultūrpolitikas veidotājus (Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa) un vietējo muzeju (Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs), kā arī citas ar mākslu un kultūru saistītas iestādes un citus interesentus.