2015-03-04-kursi-jauniesiem-afisa

Gulbenes Mākslas skola šajā mācību gadā kursu veidā aicina ieinteresētos pamatskolas beidzējus un vidusskolas klašu jauniešus gatavoties iestājeksāmeniem kādā ar mākslu un dizainu saistītā izglītības iestādē, pilsētas informācijas portālu Gulbene24.lv informēja Gulbenes Mākslas skolas direktores vietniece projektu darbā Gundega Šķēla. Sagatavošanās kursu vadītāja un mākslas skolas skolotāja Rudīte Liepiņa norāda: “Mēs piedāvājam jauniešiem, kuriem ir vēlme startēt kādā no mākslas un dizaina skolām, sagatavoties iestājeksāmeniem. Sagatavošanās notiks pamatpriekšmetos – kompozīcijā, zīmēšanā un gleznošanā.” Skolotāja papildina, ka “programma tiks “pakārtota” katram jaunietim individuāli, atkarībā no iepriekšējas sagatavotības un interesējošās programmas.” Skaidrojot kursu nepieciešamību, Rudīte Liepiņa min iepriekšējo gadu pieredzi, kad jaunieši bieži vien iestājeksāmeniem mēģina sagatavoties pēdējā brīdī. Tomēr “[..] ir jāgatavojas jau laicīgi. Īpaši svarīgi tas ir jauniešiem, kuri mākslas skolā nav mācījušies, bet vēlas turpināt mācības vai studēt ar mākslu saistītā nozarē.” Tātad kursi ir atvērti ne tikai jauniešiem, kuri vēl mācās vai jau ir beiguši mākslas skolu, bet arī tiem, kuri mākslas skolā nav mācījušies, bet vēlētos turpināt mācības vai studijas ar mākslu un dizainu saistītā nozarē. Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane papildina: “Jauniešu interese par dizaina programmām ir liela un tā pieaug, bet zināšanas par dizainera darbu bieži vien ir nepietiekošas. Tāpat, skolu piedāvāto programmu daudzveidība ir ļoti liela.” Tāpēc mākslas skolas vestibilā informācijas stenda veidolā pašreiz apkopotā veidā ikvienam interesentam ir iespēja iegūt informāciju par skolām Latvijā, kur iespējams turpināt mācības vai studēt saistībā ar mākslu un dizainu. Sagatavošanās kursi notiks Gulbenes Mākslas skolas telpās, no marta mēneša līdz maija beigām, sestdienās. Nodarbības vadīs Gulbenes Mākslas skolas skolotāja Rudīte Liepiņa. Plašāka informācija par dalības maksu un pieteikšanos: 64473040 (Gulbenes Mākslas skola); 29167692 (Rudīte) vai rakstot gms@gulbene.lv. Sagatavošanas kursus organizē Radošā apvienība “Piektā Māja” un Gulbenes Mākslas skola.