Viena diena Jaņa Rozentāla dzimtenē – Saldū

Ļoti agrā 8.jūnijā rītā Gulbenes Mākslas skolas 5 un 6.klašu audzēkņi kopā ar skolas pedagogiem devās mācību ekskursijā uz tālo Kurzemi  – uz Saldu. Ekskursiju varējām noorganizēt pateicoties ekskursiju projektu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” un Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un „Vītolu fonda” finansiālajam atbalstam.  Dodoties šajā izzinoši pētnieciskajā ekskursijā, mēs vēlējāmies tuvāk iepazīt Saldus pusē dzimušā izcilā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla dzīvi un radošo darbību sagaidot viņa 150 gadu jubileju, kas ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Mākslinieka radošais veikums ir ietverts Latvijas kultūras kanona sarakstā, kā viens no nacionālās glezniecības skolas pamatlicējiem un sava laikmeta ietekmīgākajām personībām Latvijas kultūrā, sabiedriskajā un mākslas dzīvē.19

Šī ekskursija deva iespēju audzēkņiem klātienē iepazīties ar  mākslinieka daiļradi, glezniecības stilu,  un ieguldījumu sava laika Latvijas mākslas un kultūras procesos. Tā ir laba iespēja  dažādot un padarīt interesantāku mācību procesu, mainīt vidi, gūt jaunus iespaidus, ko vēlāk izmantot mākslas valodas un gleznošanas stundās veicot dažādus radošos uzdevumus.

Jau iebraucot pilsētā mūs sagaida skatu laukums Biļlu kalnā no kura paveras burvīga Saldus pilsētas ainava. Šis skats savulaik iedvesmojis mākslinieku radīt gleznu „Miests Kurzemē”. Tālāk ceļš vijas garām Saldus vēsturiskajam tirgus laukumam, kur skats uz Sv.Jāņa  evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu attēlots diplomdarbā „Pēc dievkalpojuma” ( vienā no pazīstamākajiem mākslinieka darbiem) un gleznā „No kapsētas” , bet tirgus skati parādās darbos „Tirgus” un „Ormanis”. Ceļš tupinās pa vienu no vecākajām Saldus ielām – Striķu ielu.

Galvenais  apskates objekts, protams, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs. Ekskursiju sākam ar paša J.Rozentāla projektēto darbnīcu, kas 2016.gadā, atzīmējot mākslinieka 150 gadu jubileju, pārtapusi par mūsdienīgu un iespaidīgu ekspozīciju „Jaņa Rozentāla Sapņu tornis”. Gleznā „Saldus dārzā” iemūžināta ābeļu stādīšana dārzā aiz darbnīcas. Ēkas 1.stāvā veidots stāsts par Saldu un pilsētas apkaimi, laikabiedriem un mākslinieka dzimtu. Ekspozīcija aicina iepazīt darbu tapšanas vietas , personālijas, mākslinieka personības un daiļrades attīstību. Darbnīcas otrajā stāvā  varējām iepazīties ar gleznotāja oriģināldarbiem.

Aplūkojot ekspozīciju, skatoties par mākslinieku tapušo filmiņu, radās sajūta, ka tuvāk Iepazinām viņu arī kā cilvēku, kurš nācis no vienkāršas lauku vides un ar savu neatlaidību pratis sasniegt ļoti daudz. Interesanti bija iepazīties ar ekspozīcijas interaktīvo daļu, pētīt un salīdzināt J.Rozentāla gleznas, to tapšanas vietas Saldū, un kā šīs vietas izskatās mūsdienās.

Turpat blakus muzejā ēkā  izvietota JRRMV pedagogu izstāde ”Mākslinieku personības , moto un radošais ceļš”, kur muzeja pedagoģes vadībā audzēkņi darbojas radošajā darbnīcā „Kā iepriecināt ģenerāli!?”. Bija nepieciešams izstādē atrast ģenerāļa noskaņojumam atbilstošus darbus un attēlot viņa izjūtas.

Dodoties iepazīt „Saldus gotiņu” tapšanu izstaigājam Saldus pilsētas Lielo ielu, apskatām uz māju sienām tapušos sienu gleznojumus. Izlīkumojot pa Saldus šaurajām ieliņām pēdējais pieturas punkts Cieceres upītes krastā, laiks audzēkņu pašizpausmei un jaunās pavisam nesen tapušas Saldus mākslas un mūzikas skolas ēkas apskatei. Tāds moderns nobeiguma akcents ceļojumam laikā. Iepazīstam jauno mākslinieku skatījumu uz Saldu un pilsētas apkārtni, kā arī JRRMV pedagogu darbu izstādes turpinājumu.

Jau krietnā pēcpusdienā un tumšu lietusmākoņu pavadībā dodamies mājās uz Vidzemi uz Gulbeni. Nobeigumā gribētos citēt J.Rozentāla teikto: „Katram cilvēkam ir sava dāvana, sava Dieva dzirkstele, bet jāsavienojas dažādiem apstākļiem un atgadījumiem, jāattīstās daudzējādām īpašībām, lai dzirkstele spētu iedegties par gaišu liesmu”, ko arī visiem novēlam.

Sagatavoja I. Adamoviča Gulbenes Makslas skolas dir. vietn. izglītības jomā