gallery wordpress plugin

Dzeja nav tikai vārdi. Dzeja ir pasaule aiz vārdiem. Šie dzejnieces Maijas Laukmanes vārdi ļoti veiksmīgi raksturo šī gada Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņiem izvirzīto tēmu – ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā.

Lai sagatavotos konkursa darbam grāmatu dizainā, audzēkņi iepazina dažādus grāmatu grafikas piemērus. Pētīja un lasīja 100 dzejas bilžu grāmatiņas no sērijas BIKIBUKS ar dažādu Latvijas mākslinieku veidotām ilustrācijām, iepazina grāmatu – tās uzbūves principus, iesējumus, teksta un attēla attiecības, daudzveidīgas teksta vizualizēšanas iespējas, ilustrāciju atbilstību dažādām mērķauditorijām.

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu valsts konkursu mākslā ik gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Konkursa I kārtā, kas norisinājās skolā, katrs konkursa dalībnieks kopā ar skolotāju veica konkursa darbu – izveidojot grāmatu, ilustrējot vienu brīvi izvēlētu dzejoli. Pēc žūrijas vērtējuma labāko darbu autori 3 vecuma grupās tika izvirzīti konkursa II kārtai reģionā. Gulbenes Mākslas skolu pārstāvēt konkursa otrajā kārtā devās Renāte Gicuka, Rita Rūse, Nora Amēlija Šipkova, Kristiāna Kampova, Ance Jankava, Elizabete Brūniņa. Sagatavoties konkursa uzdevumam viņām palīdzēja skolotājas Mairita Ķuze-Nakoskina, Daiga Kaufmane, Rudīte liepiņa.

Konkursa II kārta notika Valmieras Mākslas vidusskolā 2018.gada 23.martā. Konkursa uzdevums audzēkņiem – patstāvīgi veidot grāmatu, izmantojot doto grāmatas sagatavi un teksta ( grāmatas nosaukuma, autora, teksta) sagataves. Izveidot  vāka dizainu un grāmatas iekšlapu noformējumu – teksta kārtojumu pa lapām un ilustrācijas. Audzēkņiem  210 minūtēs vajadzēja izvēlēties darba tehniku teksta ilustrēšanai, piedomāt pie grāmatas tēliem, ilustrācijām, vāka noformējuma, burtveidolu lietojuma un darba izpildījuma kvalitātes.  Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no simts Latvijas mākslas skolām.

Par veiksmi un izdošanos varēsim spriest nedaudz vēlāk, pēc visu dalībnieku darbu rezultātu apkopošanas. Bet patlaban līdz 6.aprīlim četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā vienlaicīgi notiek Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes “Grāmatu salidojums”. Izstādēs skatāmi Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbi – audzēkņu veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas. Izstādēs izstādītas labākās  – kopā vairāk kā 500 audzēkņu pašu gatavotas grāmatas. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu veikums skatāms Valmieras Mākslas skolā vēlāk Jelgavā.

Gulbenes mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā Inese Adamoviča