Mācību priekšmeta Animācija saturs nodrošina iespēju iepazīt animācijas veidošanas pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, animācijas veidošanas programmas un praktisku darbu to vidē.