Mācību priekšmeta  Arhitektūras pamati saturs iepazīstina ar dažādiem celtņu veidiem, tipiem, to saistību ar dažādu funkciju nodrošināšanu, rosina telpiskās domāšanas un projektēšanas  iemaņu attīstību.