Mācību priekšmeta Darbs materiālā saturs nodrošina izpratni par mākslā un dizainā pielietojamiem materiāliem, to apstrādes tehniskajiem un mākslinieciskajiem paņēmieniem.