Mācību priekšmeta Datorgrafika saturs nodrošina izpratnes veidošanos par grafisko dizainu, tā veidošanas tehniskajiem un mākslinieciskajiem paņēmieniem; to saikni ar klasiskajiem mākslas priekšmetiem Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju.