Mācību priekšmeta Dizaina pamati saturs veidots tā, lai audzēkņi gūtu izpratni par dizainu kā  procesu, kas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un risina problēmas, iepazīstot dažādas pieejas, materiālus, gūstot pieredzi projekta attīstīšanā no idejas līdz gatavam produktam.