Mācību priekšmeta Formas dizains saturs nodrošina iespēju pētīt, izprast, veidot formu dažādos materiālos, rosina telpiskās domāšanas attīstību; veido saikni ar Zīmēšanas un Veidošanas apguvi.