Mācību priekšmeta Gleznošana saturs nodrošina saikni starp Zīmēšanu, Kompozīciju, Mākslas valodas pamatiem un citiem mācību priekšmetiem. Dod iespēju apgūt glezniecības pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, tehniskos paņēmienus un prasmes darbā ar krāsu, to lomu vizuālajā saziņā.