Mācību priekšmeta Kompozīcija saturs nodrošina saikni starp visiem mācību priekšmetiem un daudzveidīgu tās pielietojumu radošajā pašizpausmē. Veicina izpratni par kompozīcijas nozīmi mākslas darbā, tās principiem, izteiksmes līdzekļiem, dažādiem  materiāliem un tehnikām, iespēju savu ideju izteikt radošā kompozīcijā.