Mācību priekšmeta Veidošana saturs nodrošina veidošanas pamatprincipu un tehnisko paņēmienu praktisku apguvi, iepazīstot tēlniecību kā vizuāli telpisku pasaules izzināšanas iespēju un izteiksmes veidu.