Mēs zinām, ka nekur nav tik labi kā MĀJĀS…

Mūsu MĀJAS dzīve, MĀJAS ēdiens, MĀJAS drēbes – tas parasti apzīmē mūsu BRĪVĪBU būt vienkāršākiem, patiesākiem un īstākiem…

Mēs visi šajā pavasarī piedzīvojām MĀJAS kā darbavietu, kā skolu, kā patvērumu un vēl daudz citu mājīgu un nemājīgu izjūtu.

BET MĀJAS MĀKSLA?

Mākslas skolas bērniem – attālināto mācību pienākums, mākslas skolotājiem – radošuma izaicinājums, vecākiem papildu rūpes un kādam arī apgrūtinājums.

Un tomēr MĀJAS MĀKSLA mums visiem ir izdevusies!

Tai piemīt īpaša pievienotā vērtība – ģimenes radošuma apliecinājums un kopīga darba prieks!

Paldies mākslas skolas audzēkņiem par gribasspēku un vecākiem par atbalstu!