APSVEICAM
Gulbenes Mākslas skola audzēkni ar veiksmīgu dalību Bauskas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā VI vizuālās mākslas konkursā “PILS SĒTA PILSĒTA”. Konkursa tēma ‘’SENĀS ĒKAS’’.
Konkursā kopumā piedalījās 47 skolas, tika iesūtīti 350 darbi, no kuriem izvirzīti 40 uzvarētāji.
ATZINĪBA izpildījuma tehnikā GRAFIKA 8-10 vecuma grupā iegūta mūsu skolas audzēknei AMANDAI DREIMANEI.