APSVEICAM MŪSU SKOLAS AUDZĒKNI RENĀTI ZEIĻUKU AR IEGŪTO 1. VIETU VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSĀ “PRIEKULES IKARS”! Izpildījuma tehnikā DATORGRAFIKĀ 10-12 gadu vecuma grupā par darbu “PRIECĪGS SAVIĻŅOJUMS”.
Paldies skolotājai Rudītei Liepiņai par ieguldīto darbu!
Konkurss notiek jau 10 reizi un kopumā iesūtīti 743 darbi no 62 mācību iestādēm Latvijā. Šī gada konkursa uzdevums bija attēlot prieku, prieku, kas mājo ikkatrā. Jau trešo gadu konkurss notiek attālināti-internetvidē, tādējādi ļaujot to autoriem paturēt savus labākos darbus pie sevis, konkursam iesūtot tikai darbu fotogrāfijas, kuras var apskatīt https://priekulemums.lv/10-vizuali-plastiskas-makslas…/