Oktobrī noslēdzies IV jaundarbu konkurss mūzikā un mākslā, kas veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai, ko organizēja Preiļu Mūzikas un mākslas skola.
Konkursā piedalījās 9 skolas, iesniegti 68 audzēkņu radošie darbi dažādās vecuma kategorijās.
Konkursa tēma: Jāņa Ivanova vokalīzes krāsās.
Esam priecīgi, par mūsu skolas audzēkņiem, kas guvuši panākumus konkursā.
ANNIJU GALU ar iegūto I VIETU
ELIZABETI RIEKSTIŅU ar iegūto III VIETU
PAULU ŠĶENDERI, ESTERI NEČAJEVU, LORETU DĒRVENIECI un GRIETU BIRZNIECI ar iegūto ATZINĪBU
SVEICAM GULBENES MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅUS UN SKOLOTĀJU RUDĪTI LIEPIŅU!