Piekļūstamības paziņojums

Gulbenes mākslas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Gulbenes mākslas skola- https://gulbenesmakslasskola.lv/ Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Gulbenes mākslas skola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva - ne visiem vietnē publicētajiem attēliem ir izveidoti ALT teksti, atbilstoši labās prakses piemēriem.
  • Virsraksti - dažās vietnes lapās virsraksti nav sakārtoti hierarhiski.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.05.2023. Izvērtēšanu veica Mairita Ķuze-Nakoskina. Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://gulbenesmakslasskola.lv/wp-content/themes/GMS/lejupl/Izvertesanas_protokols_2023.docx.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: E-pastā: gms@gulbene.edu.lvZvaniet: 64473040Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Sandra Dikmane, direktore, gms@gulbene.edu.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 23.05.2023 Šo paziņojumu apstiprināja: Sandra Dikmane, direktore.